رسیدگی به دعاوی ایرانیان خارج از کشور

انجام کلیه امور پرونده های دعاوى ايرانيان مقيم خارج از كشور

« بررسی دقیق و کامل پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور مستلزم اطلاع رسانی و ارسال مدارک و مستندات لازم از سوی موکلین مقیم خارج از کشور بوده که با وصف وسعت فضای مجازی اینکار به سهولت میتواند انجام شود و در مرحله بعدی تفویض وکالت با نظر وکیل از طریق سفارت ایران در ان کشور یا وکالت مع الواسطه از سوی اطرافیان و نزدیکان موکلین که در ایران ساکن هستند صورت میگیرد و هموطنان گرامی با خیال اسوده بدون لزوم حضور در ایران مشکلات حقوقی خود را بطور عام اعم از کیفری و مالی و ملکی توسط وکیل حل مینمایند. »

 

Criminologlst and
Criminal Law specialist & Former university Lecturer, Member Of iranian Central Bar Association . Former Colonel Of Criminal Police

Address:

Tehran First Yousef Abad (Asad Abadi) Second Street Plaque 9th Floor Second Unit 6

:Phone

۹۸۲۱۸۸۹۸۶۰۲۳+         ۹۸۲۱۸۸۹۸۶۰۲۴+          ۹۸۹۱۲۱۱۱۷۰۹۱+               

Fax: +982188975690

:Email

Kiaeelawyer@yahoo.com

:Telegram

ارتباط با وکیل در تلگرام : Kiaeelawyer@

:Instagram

Kiaee.advocate@